Sieć sklepów Dino Polska zanotowała imponujący rozwój

Gazetka Dino - Zobacz aktualne promocje teraz

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, sieć sklepów Dino Polska zanotowała imponujący rozwój, zwiększając liczbę swoich placówek do 2340, co stanowi wzrost o 271 sklepów w porównaniu do 2069 sklepów funkcjonujących rok wcześniej. Ekspansja ta nie tylko umocniła pozycję Dino na rynku detalicznym w Polsce, ale także przyczyniła się do znaczącego wzrostu zatrudnienia, tworząc blisko 4,7 tys. nowych miejsc pracy. Dzięki temu, na koniec III kwartału 2023 roku, łączna liczba pracowników w Grupie Dino osiągnęła 40,3 tys. osób.

Otwarcie 68 nowych marketów w samym tylko III kwartale 2023 roku i łącznie 184 nowych sklepów od początku roku, świadczy o dynamicznym tempie rozwoju sieci. Sklepy Dino, rozpoznawalne dzięki charakterystycznemu czerwonemu logo, są cenione przez konsumentów za jednolity format i dogodne lokalizacje, które ułatwiają codzienne zakupy. Na koniec września 2023 roku, łączna powierzchnia sal sprzedaży sieci wyniosła 921,4 tys. metrów kwadratowych, co oznacza wzrost o 13,4% w stosunku do poprzedniego roku.

Dino Polska kontynuuje również inwestycje w rozwój sieci, przeznaczając w III kwartale 2023 roku 277 mln zł na ten cel, co w skali roku dało sumę ponad 846 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat, skumulowane nakłady inwestycyjne Grupy Dino przekroczyły 5,6 mld zł, co podkreśla strategiczne podejście firmy do wzrostu i innowacji.

Wzrost przychodów ze sprzedaży do 19,0 mld zł w okresie od stycznia do września 2023 roku, co stanowi wzrost o 34,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, jest dowodem na rosnące zaufanie konsumentów. Szczególnie istotny jest udział produktów świeżych, takich jak owoce, warzywa, pieczywo oraz świeże mięso z zakładu mięsnego Agro Rydzyna, które codziennie dostarczane są do sklepów Dino i stanowią 40% całkowitych przychodów sieci.

Dynamiczny wzrost sprzedaży, widoczny także w sklepach działających co najmniej od roku (wzrost LfL o 20,6% w I-III kw. 2023 r.), potwierdza, że Dino skutecznie odpowiada na potrzeby i oczekiwania polskich konsumentów.

Zarząd Dino Polska podkreśla zaangażowanie w dalszy rozwój sieci i zaspokajanie potrzeb klientów, co przekłada się na dwucyfrowy wzrost liczby wizyt w sklepach. Oznacza to nie tylko umacnianie pozycji marki na rynku, ale również stanowi motywację do kontynuacji dynamicznej ekspansji.

W trosce o środowisko, Dino Polska rozwija infrastrukturę związaną z odnawialnymi źródłami energii. Na koniec III kwartału 2023 roku, 2010 sklepów było wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne, co stanowiło 86% całej sieci. Inicjatywa ta znacząco przyczynia się do redukcji śladu węglowego firmy i podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój.